Музыка | Мой нос – твой нос
Главная Музыка Мой нос – твой нос

Мой нос – твой нос

 [Image]

  «Мой нос – твой нос»

Мой нос — твой нос,
Который бабушка поцелует.
Мой рот — твой рот,
Который мама поцелует.
Моя голова — твоя голова,
Мы поцелуем.